اطلاعیه ها

اطلاعیه پمفلت سامانـدهی وضــعیت عطاری ها

با عنایت به تخلفات متعدد برخی از عطاری ها درخصوص عرضه محصولات فاقد مجوز بهداشتی و بعضًا آسیب رسان برای افرادجامعه به جهت سامانـدهی وضــعیت عطاری ها، پمفلت آموزشـی عطاری ها توسط معاونت غذا و دارو تهیه شده است

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

کارگاه حضوری تابستانه برگزار می شود

کارگاه های حضوری تابستانه کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پزشکی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در بیمارستان امام حسین (ع) با موضوع روش تحقیق توسط برگزار گردید.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

برگزاری کارگاه مجازی تابستانه

کارگاههای مجازی تابستانه کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پیراپزشکی با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه در حیطه های زیر برگزار گردید

ادامه مطلب

آگهی انجام امور حسابرسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد انجام امور حسابرسی (انتخاب حسابرس) سال ۱۴۰۳ خود را از طریق انجام استعلام و پس از طی فرایند مربوطه برابر دستورالعمل مصوب هیات امنای دانشگاه، به موسسات حسابرسی که دارای توان، تجربه و سوابق حرفه‌ای مفید در دستگاه‌ها و نهادهای بخش عمومی به ویژه دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را دارند واگذار نماید

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری با مشارکت بخش غیر دولتی به روش BOT جهت پروژه ساخت فضای فیزیکی، خرید تجهیزات، راه اندازی و بهره‌برداری از دستگاه PET و ارایه خدمات با تعرفه دولتی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد، نسبت به جذب سرمایه گذار از بخش غیر دولتی ( اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط) به روش BOT، جهت ساخت فضای فیزیکی، خرید تجهیزات و راه اندازی PET دانشگاه و ارائه خدمات با تعرفه دولتی بعد از راه اندازی و شرایط زیر اقدام نماید

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه جذب نیروی پرستار و هوشبری جهت بیمارستان امام رضا میامی (ع)

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی پرستار و هوشبری جهت بیمارستان امام رضا میامی (ع) اقدام به جذب نیرو از طریق شرکت اسطوره سازان فجر شاهرود نماید

ادامه مطلب