اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام امور سلف سرویس

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد نسبت به واگذاری انجام امور سلف سرویس شامل ( تهیه ، طبخ وتوزیع غذای دانشجویان وکارکنان دانشگاه)وتالار لاله واقع در سایت مرکزی هفت تیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا ومنطبق با موازین بهداشتی به اشخاص حقوقی واجد شرایط ودارای صلاحیت از اداره کار وامور اجتماعی ومراجع ذیصلاح به مدت یک سال اقدام نماید

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه:

آگهی فراخوان جذب نیروی متعهد خدمت

با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد از میان متقاضیان واجد شرایط برای رشته مورد نیاز (طبق جدول پیوست) را برای انجام تعهدات قانونی به صورت هیات علمی بالینی، دعوت به همکاری نماید. داوطلبان محترم می توانند درخواست خود را به انضمام رزومه به این معاونت و یا به ایمیل edu@shmu.ac.ir حداکثر تا تاریخ ۹۹/۶/۲۰ ارسال نمایند.

ادامه مطلب