اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه فراخوان جذب نیروی فوق تخصص متعهد خدمت

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد از میان متقاضیان واجد شرایط برای رشته فوق تخصص شبکیه چشم، یک نفر را برای انجام تعهدات قانونی به صورت هیات علمی، دعوت به همکاری نماید

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه:

آگهی دعوت به همکاری

شرکت خدماتی فنی مهندسی راه ساختمان تلاشگران تاش در نظر دارد جهت تکمیل ظرفیت نیروهای خود در راستای اجرای قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با موضوع امور نظافت عمومی با تعداد محدودی از افراد واجد شرایط (مرد - زن)از طریق مصاحبه و آمادگی جسمانی،بدون هر گونه تعهد استخدام اقدام نماید.

ادامه مطلب