اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اطلاعیه نقل انتقال دانشجویان ستاد شاهد

همانند سالهای گذشته، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جهت نقل و انتقال از طریق سامانه انتقال شاهد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه به آدرس ذیل اقدام نمایند.

ادامه مطلب

فراخوان جذب نیروی پرستاری

شرکت اسطوره سازان فجر شاهرود در نظر دارد جهت اجرای قرارداد فی مابین با دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،به تعداد ۱۴ نفر افراد واجد شرایط به منظور انجام کار پرستاری از طریق آزمون و مصاحبه علمی و تخصصی بدون هیچگونه تعهد استخدامی بکارگیری نماید. کلیه متقاضیان می بایست از روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۵/۲۷تا ساعت ۲۳ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۵/۳۱ نسبت به بارگزاری مدارک ذکر شده در سایت شرکت اسطوره سازان به نشانی http://ostuore.ir اقدام نمایند.بدیهی است به مدارک ارسالی پس از مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع دکترای تخصصی(phd) و تخصص

باعنایت به درخواست دانشگاه های علوم پزشکی درخصوص تمدید مهلت ثبت نام وام بیمه تامین اجتماعی بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند متقاضیان استفاده از تسهیلات فوق می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳لغایت ۱۴۰۰/۶/۳۱ به سیستم پرتال دانشجویی به نشانی portal.srd.ir مراجعه و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

فراخوان شرکت تلاشگران تاش جهت به کار گیری نیروی انسانی

فراخوان شرکت تلاشگران تاش جهت به کار گیری نیروی انسانی برای انجام امور موضوع قرارداد " واگذاری و انجام کلیه امور منشی گری و پذیرش بخش ها (اورژانس- تصویر برداری – آزمایشگاه) مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اطلاعیه تسریع حضور پذیرفته شدگان استخدام پیمانی ۹۹به هسته گزینش

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مقتضی است پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی بهمن ماه ۹۹ که تاکنون جهت تکمیل مراحل استخدامی به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نکرده اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ با کلیه مدارک به هسته گزینش مراجعه نمایند. عدم حضوربه منزله انصراف ازاستخدامی تلقی خواهد شد و مسئولیتی به عهده این هسته نمی باشد.

ادامه مطلب