کارگروه های کمیته پدافند غیرعامل

  • کارگروه درمان
  • کارگروه بهداشت
  • کارگروه غذا و دارو
  • کارگروه کالبدی( فنی و پشتیبانی و ...)
  • کارگروه امداد، نجات و فوریت های پزشکی
  • کارگروه آموزش و پژوهش
  • کارگروه اطلاع رسانی و آرامش بخشی
  • کارگروه اجتماعی
  • کارگروه آمار و فناوری اطلاعات