اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه آگهی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شاهرود

بنا به اعلام هیئت اجرائی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شاهرود بدینوسیله اسامی داوطلبان واجد شرایط قانونی عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شاهرود به شرح ذیل اعلام می گردد.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

براساس اعلام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ؛ آیین‌نامه «اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر و با توجه به برنامه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر توسعه دایره نخبگان و امکان بهره مندی دانشجویان برتر همه دانشگاههای استان از تسهیلات بنیاد ،سهمیه ای برای مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه های دولتی استان لحاظ گردیده است .

ادامه مطلب