اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد نسبت به واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی بخشی از مراکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) و بهار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران صلاحیت دار و واجد شرایط اقدام نماید

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد اجرای عملیات احداث اسکلت ساختمان کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر و همچنین مرکز تحقیقات علوم رفتاری در سلامت را از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار صلاحیت دار و واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه بهداشتی

با عنایت به نامه شماره ۶۷۵/۳۷۶۳۷ مورخ ۹۸/۵/۵ سازمان غذا و دارو، به اطلاع می رساند پودر حشره کش با نام تجاری ICONE ۱۰WP و ICONE ۲۰WP فاقد هرگونه مجوز و پروانه بهداشتی از این سازمان بوده و غیرقابل عرضه و مصرف می باشد.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد ارائه خدمات سلامت پایگاه سلامت بهار واقع در شهرک بهارستان شاهرود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای بصورت خرید خدمات به اشخاص حقیقی واجد شرایط به مدت یکسال به شرح ذیل واگذار نماید:

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه دارویی

قابل توجه مراکز درمانی و داروئی: عطف به نامه شماره ۶۶۵/۳۵۷۷۸ مورخ ۹۸/۴/۳۱ سازمان غذا و دارو، به اطلاع می رساند آمپول مدروکسی پروژسترون استات ۱۵۰ میلی گرم (پروودیک) ساخت شرکت کاسپین تامین به شماره سری ساخت ۱۱۴ و تاریخ انقضاء ۲۰۲۱/۱۰ به دلیل غیر قابل قبول بودن آزمایشان PMQC به لحاظ میزان ماده موثره، غیر قابل مصرف بوده و غیرمجاز اعلام می گردد.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امورسلف سرویس شامل (تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان و کارکنان دانشگاه ) و تالار لاله واقع در سایت مرکزی هفت تیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین بهداشتی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و مراجع ذیصلاح به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب