اطلاعیه ها - آرشیو

ارتقای یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری
ارتقای یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

ارتقای یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری

دکتر مهدی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود براساس مصوبه یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

ادامه مطلب