اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱ سازمان سنجش کشور

به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ ۹۵/۰۸/۲۱ سازمان سنجش آموزش کشور در رشته شغلی فوریت های پزشکی و ارتباطات و عملیات(پرستار) می رساند، داوطلبین محترم با در دست داشتن مدارک ذیل از مورخ ۹۶/۲/۲۴ لغایت ۹۶/۲/۲۷از ساعت ۸صبح لغایت ۱۴ جهت تشکیل پرونده گزینشی به هسته گزینش دانشگاه واقع در شاهرود- خیابان فردوسی - ساختمان معاونت بهداشتی(عظیما)- طبقه اول- اتاق شماره ۲ مراجعه نمایند.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

براساس اعلام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به اطلاع کارورزان پزشکی می رساند : ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی در روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار می گردد.

ادامه مطلب
جذب پرستار پاره وقت ساعتی برای سه ماهه اول سال ۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اطلاعیه جذب نیروی پرستار پاره وقت ساعتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد به استناد ماده ۲۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و نامه های شماره ۷۳۰/۲۰۹/د مورخ ۹۳/۲/۱۷ و۱۱۲۱/۲۰۹/د مورخ ۹۳/۳/۱۰ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع نسبت به جذب نیروی پرستار مورد نیاز در بیمارستانها به صورت پاره وقت ساعتی اقدام نماید .

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه جذب نیروی پرستار پاره وقت ساعتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد به استناد ماده ۲۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و نامه های شماره ۷۳۰/۲۰۹/د مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ و۱۱۲۱/۲۰۹/د مورخ ۱۰/۳/۹۳ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع نسبت به جذب نیروی پرستار به صورت پاره وقت ساعتی اقدام نماید .

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ضروری و ودیعه مسکن نیم سال دوم ۹۶-۹۵

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بر اساس اعلام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به اطلاع می رساند: دانشجویان متقاضی وام ضروری و ودیعه مسکن نیم سال دوم ۹۶-۹۵جهت ثبت نام ازتاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶لغایت ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ فرصت دارند ازطریق پرتال تسهیلات به آدرس ذیل اقدام نمایند.

ادامه مطلب