اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آیین نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

به اطلاع می‌رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس "آیین‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور" در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان برتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور اعطا می‌کند.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی واگذاری ارائه خدمات در مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد آفتاب

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر داردنسبت به واگذاری ارائه خدمات در مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد آفتاب به افراد واجد شرایط وصلاحیت دار (متخصصین روانپزشک،پزشک عمومی دارای مدرک MMT) از طریق استعلام به مدت یک سال اقدام نماید

ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه عمومی کلیه امور خدمات عمومی در مراکز آموزشی،پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) و بهار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر داردنسبت به واگذاری کلیه امور خدمات عمومی شامل(امورخدمتگزاری،باربری،بیماربری و نظافت وامور مربوط به سلف سرویس وآشپزخانه و سایر امور خدماتی مشابه ) در مراکز آموزشی،پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) و بهار به متراژ ۳۸۸۸۰مترمربع و سالن ورزشی دانشگاه به متراژ۲۴۰۰مترمربع وامور نگهداری فضای سبز سایت وخوابگاه دانشجویی وزمین چمن دانشگاه به متراژ ۵۰۰۰۰مترمربع به صورت حجمی به بخش غیر دولتی ،از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی)در زمینه موضوع مناقصه به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

قابل توجه دانشجویان محترم درخصوص برنامه شروع مجدد کلاس ها

بدینوسیله به اطلاع می رساند: زمان شروع مجدد کلاس ها دانشگاه از تاریخ ۹۹/۳/۱۷ خواهد بود. به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محیط دانشگاه ها به خصوص محیط خوابگاه ها، جدول زمانی حضور دانشجویان در دانشگاه تعیین گردیده است

ادامه مطلب