گالری فیلم

فیلم : خدمت رسانی پرسنل فوریتهای پزشکی ۱۱۵ در راهپیمایی عظیم و با شکوه ۲۲ بهمن ماه گالری

خدمت رسانی پرسنل فوریتهای پزشکی ۱۱۵ در راهپیمایی عظیم و با شکوه ۲۲ بهمن ماه۱۴۰۲ با حضور ۲۰ نفر از پرسنل فوریتهای پزشکی ، در مراسم امروز به همشهریان خدمت رسانی کردند.

ادامه مطلب