اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام خدمات پرستاری، مامایی وفوریت های پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام خدمات پرستاری، مامایی وفوریت های پزشکی به منظور اعزام وانتقال بیماران بیمارستان های بهار و امام حسین (ع) و امام رضا(ع) میامی به داخل و خارج از شهرستان شاهرود به صورت شبانه روزی در تمام ایام هفته و روزهای تعطیل را بصورت خرید خدمات از بخش غیردولتی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای در سال های ۹۹-۹۸ به مدت یک سال اقدام نماید

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی رشته تحصیلی نیمه متمرکز فوریتهای پزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته ۹۹-۹۸

زمان ثبت نام حضوری:روزهای یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ودوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ازساعت ۱۴-۸ شروع کلاسها:ازروزسه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ مکان ثبت نام:ساختمان دانشکده پزشکی –طبقه سوم-اتاق ۴۱۰

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی مراکز خدمات جامع سلامت

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درراستای اجرای طرح تحول سلامت مطابق دستورالعمل اجرایی برنامه تامین وگسترش مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری و مراکز مجری برنامه درنظردارد به منظورتامین بخشی ازخدمات مورد نیاز شامل(خدمات پزشک عمومی،خدمات روانشناس بالینی،خدمات بهبود تغذیه،خدمات مراقب سلامت مرد،خدمات سلامت محیط وکار ، خدمات سلامت حرفه ای و دستیار دندانپزشک) درمراکز خدمات جامع سلامت تابعه خود،از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی)در زمینه موضوع مناقصه به صورت پرداخت مبتنی بر عملکرد و سود مدیریتی بر اساس دستورالعمل تحول شهری نسخه تیرماه ۹۸به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب