اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه اعلام نتایج نهایی برخی رشته های شغلی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سال ۹۶

بنا به اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بدینوسیله نتایج نهایی آزمون استخدامی ۹۶/۱۰/۱در رشته های شغلی پرستار ( ۱۱۸۸۹) (۱۱۸۹۰) ، کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی ( ۱۱۸۹۲) ، کارشناس پزشکی هسته ای ( ۱۱۸۹۵) ، کارشناس تحلیل گر سیستم ( ۱۱۸۹۶) ، کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی( ۱۱۸۹۹) ، (۱۱۹۰۰) (۱۱۹۰۱) ، کارشناس امور پژوهشی (۱۱۹۰۲) ، کارشناس تجهیزات پزشکی (۱۱۹۰۳) و مسئول دفتر (۱۱۹۱۴) ، مطابق جدول ذیل اعلام می گردد.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

ارتقای یکی دیگر از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه استادیاری

ناهید بلبل حقیقی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود براساس مصوبه یکصد وهشتادو دومین جلسه هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به مرتبه استادیاری ارتقا یافت.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امورسلف سرویس شامل (تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان و کارکنان دانشگاه ) و تالار لاله واقع در سایت مرکزی هفت تیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین بهداشتی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و مراجع ذیصلاح به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه برگزاری آزمون غیر حضوری ( حقوق شهروندی در نظام اداری)

بنا به اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به اطلاع می رساند آزمون غیر حضوری ( حقوق شهروندی در نظام اداری به مدت ۱۲ ساعت شغلی از مورخ۱۳۹۷/۶/۳ لغایت ۱۳۹۷/۶/۷ از ساعت ۹ الی ۱۴) ویژه مدیران و کلیه کارکنان ( رسمی – پیمانی – قراردادی تبصره ۳و ۴ ) برگزار می گردد.

ادامه مطلب