اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به واگذاری کلیه امور خدمات عمومی شامل(امورخدمتگزاری،باربری،بیماربری و نظافت و سایر امور خدماتی مشابه )بخش ها و واحدهای مراکز آموزشی،پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) و فاطمیه (بهار) و سالن ورزشی دانشگاه جمعا به متراژ ماهیانه حدود ۴۴۰۰۰ مترمربع را برابر استاندارد و برخوردار ازکیفیت بالا و منطبق با موازین بهداشتی ودرمانی به بخش غیردولتی به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوع مناقصه که دارای اعتبار باشد) به مدت یک سال اقدام نماید

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد به منظور اجرای پروژه های عمرانی شامل : احداث مراکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی ،‌ دانشکده ها ، پژوهشکده ها ، خوابگاه های دانشجویی ، آمفی تئاتر و کتابخانه ، فضاها و اماکن ورزشی و فرهنگی ، مراکز جامع سلامت شهری و روستایی ، پایگاه های بهداشتی ، خانه های بهداشت ، پانسیون های پزشک و سرایداری ، محوطه سازی و سایر فضاهای وابسته و نگهداشت تاسیسات برقی و مکانیکی ، نسبت به تهیه لیست کوتاه از بین شرکت های واجد صلاحیت پیمانکاری و دارای رتبه بندی یک تا پنج در رشته های ابنیه و تاسیسات از طریق ارزیابی کیفی برای مدت دو سال جهت دعوت در مناقصات اقدام نماید .

ادامه مطلب