اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه پذیرفته شدگان رشته فوریت های پزشکی جهت مراجعه به متخصص طب کار

اعلام زمان انجام فرآیند پذیرش پذیرفته شدگان رشته فوریت های پزشکی جهت مراجعه به متخصص طب کار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه طی اعلام معاونت توسعه دانشگاه در خصوص زمان انجام فرآیند پذیرش پذیرفته شدگان رشته فوریت های پزشکی جهت مراجعه به متخصص طب کارمی بایست به شرح زیر اقدام نمایند:

ادامه مطلب