کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

رشته مشاوره در مامایی

 با توجه به اهمیت خدمات مشاوره ای در رشته مامایی دوره کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی طراحی گردید. هدف این برنامه تربیت نیروی انسانی آگاه، توانمند و متعهد می باشد که در بخش مشاوره و راهنمایی در حیطۀ های مختلف مامایی از جمله مشاوره نوزاد و کودک ، باروری و فرزند اوری ، مشاوره قبل ازدواج و مشاوره جنسی ، .....و ارجاع به موقع مراجعین برای دریافت خدمات تخصصی تر انجام  می‌نمایند می باشد .

این دوره در سال 1390 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسید و به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ گردید. و مورد استقبال دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار گرفت بگونه ای که تا کنون دهها مرکز تاسیس شده است. اولین دوره فراگیران این رشته از سال 1391 در علوم پزشکی شاهرود شروع به تحصیل نموده اند

از آن زمان تاکنون، مسؤولین رشته به خوبی توانستند با تعامل علمی و عملی با اساتید سایر رشته ها ماهیت چند بعدی و بین رشته ای آن را حفط کنند. و دانش آموختگان نیز نقش موثری در خدمات مشاوره مامایی در حوزه سلامت باروری ایفا نموده اند.

کار گروه مشاوره در مامایی  شاهرود:

گروه بهداشت باروری شاهرود یک کارگروه بین رشته ای است  که از سال 1391 با حضور اساتید گروه مامایی در رشته بهداشت باروری و سایر اساتید وابسته از گروههای روانپزشکی ، روانشناسی، اپیدمیولوژی و آمار حیاطی شروع بکار نموده است 

برنامه استرات‍‍ژیک گروه مشاوره در مامایی                   راهنمای تحصیل در رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

فرایند نظارت بر اجرای برنامه آموزشی مشاوره در مامایی              منشور اخلاقی

دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402

دانشجویان محترم: جهت هرگونه تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی، بطور مرتب وب سایت را چک نمایید

دیف

مقطع

رشته

لینک دانلود فایل

۱

کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

برنامه نیمسال دوم 1402

ترم  دوم

برنامه هفتگی دانلود فایل

دانلود برنامه کارآموزی

 

 


لینک دانلود فایل