• ۰۴:۱۳ - سه شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۷

ارزیابی رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی توسط اعضای محترم  هئیت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی در روز دوشنبه اول مرداد ۹۷

ارزیابی رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی توسط اعضای محترم هئیت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی در روز دوشنبه اول مرداد ۹۷

ارزیابی رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در تاریخ ۹۷/۰۵/۱ توسط اعضای محترم هئیت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی سرکار خانم دکتر تهرانیان و سرکار خانم دکتر تقی زاده انجام گردید.
برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) (مصاحبه) رشته بهداشت باروری

برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) (مصاحبه) رشته بهداشت باروری

آزمون فوق الذکر در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ تیر ماه سال ۱۳۹۷ در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)- مرکز صلاحیت بالینی با حضور اعضای محترم گروه مصاحبه کنندگان رشته بهداشت باروری دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) و داوطلبین گرامی برگزار گردید.
کارگاه مدیریت مشکلات جنسی در حیطه خدمت مامایی و سلامت در تاریخ های ۹ و ۱۰ تیر ماه برگزار شد.

کارگاه مدیریت مشکلات جنسی در حیطه خدمت مامایی و سلامت در تاریخ های ۹ و ۱۰ تیر ماه برگزار شد.

کارگاه مدیریت مشکلات جنسی در حیطه خدمت مامایی و سلامت در تاریخ های ۹ و ۱۰ تیر ماه با حضور اساتید محترم سرکار خانم دکتر خویی، سرکار خانم دکتر کرامت و جناب آقای دکتر نظری برگزار گردید.
تمدید مهلت بررسی و ویرایش در سامانه نقل و انتقال۹۷

تمدید مهلت بررسی و ویرایش در سامانه نقل و انتقال۹۷

تمدید مهلت بررسی و ویرایش در سامانه نقل و انتقال۹۷ از ۲ لغایت ۶ تیر ماه ۹۷