• ۰۷:۱۸ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

خانم مژگان سمایی: با عنوان بررسی تاثیر مشاوره ی گروهی راه حل محور بر رضایت زناشویی و افسردگی زنان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد در شهرستان شیروان" روز دو شنبه- تاریخ: ۹۷/۱۰/۱۷ ساعت: ۱۰ خانم زینب عامری عنوان" بررسی اثربخشی مشاوره شناختی رفتاری مثبت نگر بر خشونت خانگی: کارآزمایی بالینی"روز سه شنبه- تاریخ: ۹۷/۱۰/۱۸ ساعت: ۱۲:۳۰
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی خانم ها زهره اصغری و راضیه کرابی در روز شنبه ۱۰ آذر ماه ۹۷ برگزار شد.
معارفه دانشجویان دکتری بهداشت باروری ورودی مهر ماه۹۷

معارفه دانشجویان دکتری بهداشت باروری ورودی مهر ماه۹۷

جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری بهداشت باروری با حضور اساتید گرامی ، مدیر محترم تحصیلات تکمیلی ، سرپرست محترم دانشکده و سرپرست محترم گروه در روز چهارشنیه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ در گروه بهداشت باروری برگزار شد.
جلسه معارفه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی ورودی مهر ماه ۹۷

جلسه معارفه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی ورودی مهر ماه ۹۷

جلسه معارفه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی در روز شنبه ۷ مهر ماه با حضور دانشجویان گرامی و اساتید محترم گروه برگزار گردید.
ارزیابی رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی توسط اعضای محترم  هئیت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی در روز دوشنبه اول مرداد ۹۷

ارزیابی رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی توسط اعضای محترم هئیت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی در روز دوشنبه اول مرداد ۹۷

ارزیابی رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در تاریخ ۹۷/۰۵/۱ توسط اعضای محترم هئیت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی سرکار خانم دکتر تهرانیان و سرکار خانم دکتر تقی زاده انجام گردید.
برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) (مصاحبه) رشته بهداشت باروری

برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) (مصاحبه) رشته بهداشت باروری

آزمون فوق الذکر در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ تیر ماه سال ۱۳۹۷ در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع)- مرکز صلاحیت بالینی با حضور اعضای محترم گروه مصاحبه کنندگان رشته بهداشت باروری دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) و داوطلبین گرامی برگزار گردید.