• ۰۴:۰۹ - چهارشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی خانم ها فاطمه صالحی منظری و سارا محمدی با حضور اساتید محترم داور و اساتید محترم راهنما و مشاور دانشجویان در روز پنجشنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۰۲ برگزار گردید.
برگزرای آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان کارشناسی مامایی

برگزرای آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان کارشناسی مامایی

آزمون صلاحیت بالینی جهت دانشجویان ترم ۸ کارشناسی مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۵ برگزار گردید.
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

خانم مژگان سمایی: با عنوان بررسی تاثیر مشاوره ی گروهی راه حل محور بر رضایت زناشویی و افسردگی زنان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد در شهرستان شیروان" روز دو شنبه- تاریخ: ۹۷/۱۰/۱۷ ساعت: ۱۰ خانم زینب عامری عنوان" بررسی اثربخشی مشاوره شناختی رفتاری مثبت نگر بر خشونت خانگی: کارآزمایی بالینی"روز سه شنبه- تاریخ: ۹۷/۱۰/۱۸ ساعت: ۱۲:۳۰
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی خانم ها زهره اصغری و راضیه کرابی در روز شنبه ۱۰ آذر ماه ۹۷ برگزار شد.
معارفه دانشجویان دکتری بهداشت باروری ورودی مهر ماه۹۷

معارفه دانشجویان دکتری بهداشت باروری ورودی مهر ماه۹۷

جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری بهداشت باروری با حضور اساتید گرامی ، مدیر محترم تحصیلات تکمیلی ، سرپرست محترم دانشکده و سرپرست محترم گروه در روز چهارشنیه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ در گروه بهداشت باروری برگزار شد.
جلسه معارفه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی ورودی مهر ماه ۹۷

جلسه معارفه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی ورودی مهر ماه ۹۷

جلسه معارفه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی در روز شنبه ۷ مهر ماه با حضور دانشجویان گرامی و اساتید محترم گروه برگزار گردید.