کارشناسی مامایی

معرفی رشته مامایی  .   دانلود فایل    برنامه راهبردی رشته کارشناسی مامایی     منشور اخلاقی           

دروس ارائه شده در نیمسال 

دانشجویان محترم:

جهت هرگونه تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی، بطور مرتب وب سایت را چک نمایید.

قابل توجه دانشجویان گرامی:

از نیمسال اول۹۵-۹۴دانشجویان موظف به انتخاب واحد دروس گروه معارف به صورت اختیاری و باتوجه به شرایط و برنامه های خود می باشند. لذا دانشجویان می­بایست در دوره های کارشناسی پیوسته و علوم پایه پزشکی ۱۸واحد و دانشجویان در دوره های کارشناسی ناپیوسته ۱۴واحد و کاردانی ۱۰واحد را مطابق با جدول ذیل انتخاب نمایند. شایسته است دقت لازم در انتخاب واحد هرترم صورت گیرد. بدیهی است عواقب هرگونه مشکل برعهده دانشجو خواهد بود.

تذکر:

1- گذراندن کلیه دروس مشخص شده در جدول فوق در طول دوره تحصیل و تا قبل از کارآموزی در عرصه الزامی است، در غیر اینصورت دانشجو فارغ التحصیل نمی­گردد.

2- دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته در صورتی که ترم ماقبل آخر باشند می توانند بیش از ۲ عنوان درسی را انتخاب نمایند.

ردیف

مقطع

رشته

لینک دانلود فایل

۱

جدول دروس ارائه شده معارف

دانلود فایل

۲

کارشناسی

مامایی

دانلود برنامه نیمسال دوم 1402

 

برنامه کارآموزی نیمسال  دوم 1402

برنامه کارگاههای  مرکز مهارتهای بالینی مامایی شاهرود

کتابچه بالینی گام به گام یادگیری بیماریهای زنان:تالیف مدرس گرامی سرکار خانم ناهید بلبل حقیقی

درکتابی که پیش رو دارید سعی شده است که به صورت خلاصه اما روشن ضمن معرفی اهداف و انتظارات آموزشی ، مقررات و ضوابط، فعالیتهای آموزشی، منابع ،نوشتن کیسهای شایع مراجعه زنان وگذری به سرفصل های بیماریهای زنان گذاشته شود . امید است که با مطالعه دقیق آن و رعایت مفاد ذکر شده دوره 16 روزه بالین بیماریهای زنان را با موفقیت سپرینموده و به توانمندی های لازم دست یابید و از این همراهی در زمره پربارترین بخش های زندگی حرفه ای یاد نمایید.

خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما.