به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

وبینار "نسخه نویسی اجتماعی

۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۷ کد : ۱۰۹۲۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۷۹
به استحضار می رساند، وبینار "نسخه نویسی اجتماعی" در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ توسط مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت دانشگاه؛ برگزار می گردد.

سامانه: https://www.skyroom.online/ch/shmu/chsbsr  

این وبینار نگاهی به اجتماعی سازی پزشکی دارد و برآنست کاربرد عناصر اجتماعی در مدیریت بیماری ها را نشان دهد.

شرکت کنندگان در این وبینار با ثبت نام از طریق سامانه ی پژوهان امتیاز آموزشی دریافت خواهند نمود. برای اطلاعات بیشتر به اطلاعیه ضمیمه پیان توجه فرمایید. با توجه به ضیق وقت؛ خواهشمنداست به کلیه همکاران رسمی، پیمانی، قراردادی اطلاع رسانی گردد.  لطفا رابطین محترم آموزش کارکنان و مسوولین دفاتر در کلیه معاونت ها و بیمارستان ها به کلیه کارکنان زیرمحموعه اطلاع رسانی فرمایید. 


نظر شما :