صفحه نخست arrow EDO

منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

آمار

عضو: 33
مطلب: 94
سایت: 1
بازدیدکنندگان: 175258

لینک Rss مطالب

EDO چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط Administrator   
07 دی 1395 ساعت 13:30
 

مدیر دفتر توسعه آموزش


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود


دانشکده بهداشتدفتر توسعه آموزش به عنوان مرکزی پویا و کانون تبادلات فکری و عملی در جهت تصمیمات عملی در زمینه

برنامه های آموزشی دانشگاه دارای شرح وظایف زیرمی باشد:

 

- همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایندهای آموزشی دردانشکده بهداشت یا مرکز

آموزشی درمانی مربوطه.

- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش.

- ارائه مشاوره در زمینه های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری ، اجرای روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های

آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه.

- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده بهداشت.

- همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی.


رسالت مرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت:


دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی در 3 حیطه برنامه ریزی ،ارزشیابی

و رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی فعالیت دارد.

رسالت دفتر، ارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره های آموزشی دانشکده بهداشت با هدف آموزش و تربیت

دانش آموختگانی کارآمد ،شایسته و متعهد برای ارایه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه.

در راستای این مهم ، واحد EDO دانشکده بهداشت از سال 1391 شروع به فعالیت نموده است.


حیطه های عملکرد دفتر مرکز توسعه آموزش دانشکده بهداشت:


توانمند سازی و ارتقاء اعضاءهیئت علمی

برنامه ریزی آموزشی

نظارت و ارزشیابی آموزشی

پژوهش در آموزش

EDO

 

 

تاریخ بروز رسانی ( 29 دی 1395 ساعت 11:07 )