صفحه نخست

منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

آمار

عضو: 33
مطلب: 94
سایت: 1
بازدیدکنندگان: 175259

لینک Rss مطالب

کارشناسي پيوسته چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط MA.Taheri   
11 خرداد 1390 ساعت 14:10

به نام خدا

برنامه ریزی آموزشی دوره  کارشناسی پیوسته رشته بهداشت حرفه ای

تعریف رشته :

بهداشت حرفه ای علم وفنی است که با پیش بینی ،شناسایی،ارزیابی وکنترل عوامل مخاطره زای شغلی درجهت تامین ،حفظ وارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمی،روانی واجتماعی کارکنان تمام مشاغل،پیشگیری ازمخاطرات ایمنی وسلامت کارکنان درمحیط کار،حفاظت کارکنان دربرابر مخاطرات ناشی ازعوامل زیان آور محیط کار، به کارکیری کارکنان در محیط شغلی سازگار با توانایی های جسمی وروانی آنان و تطبیق کار با انسان تلاش می کند.

1-    رسالت برنامه آموزشی درتربیت نیروی انسانی

ماموریت اصلی رشته ،تربیت دانش آموختگانی است که قادرند با پیش بینی ، ارزیابی وکنترل عوامل مخاطره زای محیط کار،سلامت جسمانی ،روانی واجتماعی نیروی کار را تا بالاترین سطح ممکن تامین نموده و با به کارگماردن درکارهای متناسب با قابلیت های جسمی وروانی،بهره وری واثربخشی آنان راارتقاء بخشد.

2-   چشم انداز برنامه آموزشی درتربیت نیروی انسانی

انتظارمی رود که در10 سال آینده دانش آموختگان این رشته با اشتغال پستهای شغلی مورد نیاز درکارخانجات و مراکزکارکشور، با به کارگیری نتایج علمی روزآمد و همکاری و هماهنگی باسایرمتخصصان ، موجب ارتقاء سطح سلامت کارکنان مشاغل تحت پوشش خود تا بالاترین حد ممکن شود و در نتیجه سطح  رضایت مندی  ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت ، همچنین سطح بهره وری و اثربخشی فعالیتها نیز نسبت به وضعییت موجود ارتقاء یابد .

3-  اهداف کلی رشته (Aims)

-         تامین ،حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین

-         پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار

-         تطابق شرایط کار با ا نسان به منظور کاهش اثرات سوء بر سلامت انسان


4-   نقش دانش آموختگان دربرنامه آموزشی

نقش های دا نش آموختگان این رشته عبارتنداز:

1.آموزشی

2.پژوهشی

3.مدیریتی ونظارتی

4.خدماتی

5.خدمات مشاوره ای  


5-   وظایف حرفه ای دانش آموختگان

مهمترین وظایف دانش اموختگان این رشته در محیطهای حرفه ای خود عبارتند از :

-         آموزش عوامل مخاطره آمیز اختصاصی شغلی برای شاغلین  حرفه های مختلف، به ویژه حرفه تحت پوشش و راههای مقابله با مخاطرات( وظیفه ی آموزشی)

-         مشارکت در طرحهای پژوهشی مرتبط (وظیفه ی پژوهشی)

-         شناسایی ، ارزیابی و اندازه گیری عوامل مخاطره آمیز در محیطهای کاری( وظایف خدمات اختصاصی)

-         اداره ی مناسب فعالیتهای اجرایی  در زمینه ی امور حرفه ای که به دانش آموخته واگذار میشود( مدیریتی)

-         اندازه گیری، ارزیابی، نظارت مستمر و بکارگیری راه حلهای مناسب برای رفع مشکلات حرفه ای در محیطهای کار بر حسب نوع کار ( وظایف خدماتی)

-         مشاوره وراهنمایی تخصصی درارتباط باارزیابی عوامل مخاطره زای شغلی ،کنترل عوامل مخاطره زادرمحیط کار،مستندسازی های لازم درجهت کسب استانداردها وگواهینامه های بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست..


تاریخ بروز رسانی ( 11 خرداد 1390 ساعت 14:14 )