بهداشت محیط

  رشته کاردانی بهداشت محیط:  ازسال 1379 پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی بهداشت محیط باهدف تربیت دانش آموختگانی که با درک واقعیت ها و باورهای جامعه قادر به شناسایی عوامل آلاینده محیطی وکمک درحفظ محیط زیست انسانی ازآلودگی ها و پیشگیری ازبیماری­های ناشی ازعوامل محیطی درسطح روستاها وشهرها آغاز و تا سال 1389 تربیت دانشجو در این مقطع ادامه داشت.

 کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط:  از بهمن ماه سال 1387 پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط با هدف تربیت دانش آموختگانی که در جهت تامین بهداشت محیط جامعه و توسعه پایدار در سطح شهرستان و استان و کشور آغازگردید. این برنامه در سال 1395 متوقف گردید.

 کارشناسی پیوسته بهداشت محیط: از مهرماه سال 1389 پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی  بهداشت محیط آغازگردید تا با توجه به ارزش­های حاکم بر جامعه و مقررات­، قوانین، استانداردهای موجود و براساس دستاوردها، پیشرفت­ها و تحولات منطقه­ ای و بین ­المللی برنامه ­های آموزشی جوانان مستعد و لایق کشور را در این زمینه تخصصی، ارائه نماید.

   دانش آموختگان این رشته افراد متعهد، متخصص وکارآمدی هستندکه قادرند شناسایی، پیشگیری و کنترل آلاینده های محیطی را ازطریق برنامه ریزی طراحی، مدیریت، آموزش و اجرا در سطح مطلوبی انجام داده و باعث ارتقاء فرهنگ بهداشت محیط و سطح سلامت جامعه شده وگام های موثری در زمینه حفاظت ازمحیط زیست بردارند.

برای مشاهده کوریکولوم کارشناسی بهداشت محیط لینک زیر را کلیک نمایید

کوریکولوم کارشناسی بهداشت محیط