بهداشت عمومی

درسال 1383 اولین دوره پذیرش دانشجو در رشته مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده در مقطع کاردانی آغاز شد. هدف این برنامه تربیت نیروهای معتقد، آشنا و عامل به مفاهیم و مبانی و استراتژی های مبارزه با بیماریها و تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه تحت پوشش بود وتا سال 1389 تربیت دانشجو در این دو رشته ادامه داشت.

ازمهرماه سال 1387 پذیرش دانشجو در  رشته کارشناسی بهداشت عمومی با هدف آموزش و تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم ، مبانی و راهکارهای تامین، حفظ وارتقاء سلامت برای جامعه - خانواده و فرد آغازگردید و همچنان ادامه دارد.

این دانشگاه همچنین علاوه بر تربیت دانشجویان بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی، در مقطع کارشناشی ناپیوسته بهداشت عمومی هم تا سال 1395 دانشجو پذیرش نموده است. در حال حاضر در مقطع کاردانی به کارشناسی پذیرش دانشجو نداریم.

 

کوریکولوم رشته بهداشت عمومی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید

کوریکولوم بهداشت عمومی