صفحه نخست arrow معاونت دانشجويي و فرهنگي arrow شوراي انضباطي arrow انواع تنبيهات

معاونت

آمار

عضو: 32
مطلب: 245
سایت: 28
بازدیدکنندگان: 843598

لینک Rss مطالب

انواع تنبيهات چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط ريحانه جعفري   
18 شهریور 1391 ساعت 12:18

به منظور استناد وتطبيق دقيق تر احكام انضباطي تنبيهات ماده7 آئين نامه به صــورت زيــرتفكيك مي شوند:  

الف:  تنبيهاتي كه با حكم شورا هاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي تواند اعمال شود:
1- اخطار شفاهي
2-تذكركتبي بدون در پرونده دانشجو
3-اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو
4-تذكركتبي و درج در پرونده دانشجو
5-توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو
6-دادن نمره 25/0 در دروس مربوط به تخلف
7-محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام ، خوابگاه و غيره
8-دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ضرر وزيان به دانشگاه يا بيت المال شده باشد 0
9-منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات
10-منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات
11-منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات
12-منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات

ب: تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجو مي تواند اعمال شود:
 
13- منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات
14- منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات
15- منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات
16- منع موقت از تحصيل به مدت جهار نيمسال با احتساب سنوات
17- تغيير محل تحصيل دانشجو ( همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم )
18- تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه
19- اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي
20- اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاههااز 1 تا 3 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروز رسانی ( 18 شهریور 1391 ساعت 12:31 )
 

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

امکانات سایت