صفحه نخست arrow معاونت دانشجويي و فرهنگي arrow شوراي انضباطي arrow انواع تخلفات

معاونت

آمار

عضو: 32
مطلب: 245
سایت: 28
بازدیدکنندگان: 843595

لینک Rss مطالب

انواع تخلفات چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط ريحانه جعفري   
18 شهریور 1391 ساعت 12:06

انواع تخلف و جرائم مربوط به دانشجویان مطابق آئین نامه و شیوه نامه انضباطی

عناوين بخش الف رسيدگی به جرائم عمومی دانشجويان

رديف

                                                                  عنوان

1

1/الف  -  تهديد ، تطميع ، توهين ، فحاشی ، هتاکی ، افترا

2

2/الف -  ضرب و جرح

3

3/الف -  جعل و تزوير

 

1/3/ الف -  جعل اسناد دولتی خارج از دانشگاه

 

2/3/الف -  جعل امضای اساتيد يا مسئولان دانشگاه

 

3/3/الف -  ارائه اسناد جعلی به دانشگاه

 

4/3/الف -  جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن ( اعم از مکتوب يا نرم افزاری )

 

5/3/الف -  جعل عنوان

4

4/الف -  سرقت

 

1/4/الف -  سرقت اموال غير متعلق به دانشگاه

 

2/4/الف -  سرقت اموال دانشگاه

 

3/4/الف -  سرقت و يا خريد ، فروش يا انشای سئوالات يا ورقه امتحانی

 

4/4/الف -  سرقت و يا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده ها

5

5/الف -  ارتشاء ، کلاهبرداری ، اختلاس

 

1/5/الف -  اخذ يا دادن رشوه يا کلاهبرداری از شخصيتهای حقيقی يا حقوقی در خارج از دانشگاه 

 

2/5/الف -  اخذ يا دادن رشوه از يا به يکی از دانشجويان

 

3/5/الف -  کلاهبرداری در دانشگاه

 

4/5/الف -  اختلاس

 

5/5/الف -  فعاليت در شرکتهای هرمی و امثال آن

6

6/الف -   نگهداری ، حمل ، خريد و فروش و استفاده از سلاح

 

1/6/الف-  نگهداری ، حمل ، خريد و فروش

 

2/6/الف تهديد يا استفاده از سلاح

7

7/الف قتل

 

1/7/الف ارتکاب قتل

 

2/7/الف مباشرت يا مشارکت يا معاونت در قتل عمد

 

3/7/الف قتل غير عمد يا مشارکت در آن

عناوين بخش ب : رسيدگی به تخلفات آموزشی و اداری

رديف

                                                                  عنوان

1

                                                1/ب    تقلب در امتحان يا تکاليف مربوطه

2

2/ب    فرستادن شخص ديگری بجای خود به امتحان يا شرکت به جای ديگری در امتحان

 

1/2/ب -  فرستادن ديگری به جای خود در امتحان

 

2/2/ب -   شرکت به جای ديگری در امتحان

 

3/2/ب -  فرستادن ديگری به جای خود در کلاس درس يا شرکت به جای ديگری در کلاس درس

3

3/ب -  ارتکاب هر فعلی از سوی اشخاص حقيقی که موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجرای  برنامه های دانشگاه يا خوابگاه شود

 

1/3/ب -  اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت برای برنامه ها يا نظم خوابگاه

 

2/3/ب  - اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه ها يا نظم دانشگاه

 

3/3/ب -  عدم رعايت مقررات دانشگاه

 

4/3/ب -  عدم رعايت مقررات خوابگاه

 

5/3/ب -  دادن اطلاعات ناصحيح به دانشگاه يا کتمان حقايق

4

4/ب -  ايراد خسارت به اموال عمومی يا خصوصی و يا خيانت در امانت

 

1/4/ب -  ايراد خسارت به اموال عمومی يا خيانت در امانت داری از اموال عمومی

 

2/4/ب -  ايراد خسارت به اموال شخصی يا خيانت در امانتداری از اموال شخصی

                  

                                عناوين بخش ج : رسيدگی به تعرضات دينی تخلفات سياسی و يا امنيتی

رديف

                                                                  عنوان

1

1/ج -  دادن اطلاعات خلاف واقع يا کتمان واقعيات از روی عمد نسبت به خود يا گروهک های محارب  يا مفسد يا افراد وابسته به آنها

2

2/ج -  عضويت در گروهک های محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها

 

1/2/ج -  عضويت يا هواداری از گروههای غير قانونی منحله( گروههايی که به موجب احکام قضايی فعاليت آنها ممنوع شده باشد )

 

2/2/ج -  انجام اعمالی که به نفع گروههای غير قانونی باشد

3

3/ج -  فعاليت و تبليغ به نفع گروهک ها يا مکاتب الحادی و غير قانونی

5

4/ج -  توهين به شعائر و مقدسات اسلامی يا ملی ، اديان رسمی کشور و يا ارتکاب اعمالی بر خلاف نظام جمهوری اسلامی (مانند تظاهر به روزه خواری ، توهين به به حجاب ، فحاشی ، شعار نويسی ، پخش اعلاميه و نظايرآن)

6

5/ج -  ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه

 

عناوين بخش د :   رسيدگی به تخلفات اخلاقی

رديف

                                                                  عنوان

1

1/د استعمال مواد اعتياد آور( مخدر ، توهم زا ، نيروزا ، روان گردان و ... ) يا شرب خمر يا قمار يا  مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه موارد

 

1/1/د استعمال دخانيات در دانشگاه و اماکن مرتبط

 

2/1/د استفاده از مواد اعتياد آور

 

3/1/د اعتياد به مواد اعتياد آور

 

4/1/د -  نگهداری ، خريد و فروش يا توزيع مواد اعتياد آور

 

5/1/د تشکيل جلسه يا همکاری برای استعمال مواد اعتياد آور

 

6/1/د استفاده از مشروبات الکلی

 

7/1/د نگهداری ، خريد و فروش و توزيع مشروبات الکلی 

 

8/1/د تشکيل يا مشارکت درجلسه يا جلسات برای استفاده از مشروبات الکلی و دعوت از ديگران برای شرکت درآن

 

9/1/د ارتکاب قمار ، تجاهر به قمار يا خريد و فروش و نگهداری آلات و وسايل قمار 

2

2/د استفاده از فرآورده های نمايشی ، گوشی يا نوشتاری غير مجاز يا مداخله درخريد و فروش يا تکثير و توزيع اينگونه محصولات 

 

1/2/د استفاده از فرآورده های نمايشی گوشی ، يا نوشتاری غير مجاز نظير : عکس ، نشريات ، فيلم يا  فرآورده های رايانه ای حاوی تصاوير مستهجن

 

2/2/د خريد و فروش ، تکثير و توزيع فرآورده های نمايشی ، گوشی ، و نوشتاری غير مجاز نظير : عکس ، فيلم يا فرآورده های رايانه ای حاوی تصاوير مستهجن

 

3/2/د تخلف رايانه ای و الکترونيکی

3

3/د -  عدم رعايت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غير منطبق با شئوون دانشگاه و يا آرايش مبتذل

4

4/د- استفاده از ابزارنمايشی ، گويشی يا نوشتاری غير مجاز يا مداخله در خريد و فروش يا توزيع و تکثير اين گونه ابزار   

 

1/4/د استفاده از ابزار نمايشی ، گويشی يا نوشتاری غير مجاز نظير : عکس ، کتب ، نشريات ، نوار ويدئو ، لوح های  فشرده يا آلات لهو و لعب

 

2/4/د -  ترويج و توزيع يا تکثير ابزار نمايشی ، گويشی يا نوشتاری غير مجاز نظير : عکس ، کتب ، نشريات ،  نوار ويدئو  لوح های فشرده يا آلات لهو و لعب

5

5/د عدم رعايت شئونات دانشجويی

 

1/5/د   ارتکاب اعمال يا رفتاری که خلاف منزلت دانشجويی محسوب می شود (مانند : عدم رعايت حقوق ديگران ، پرخاشگری ، ايجاد درگيری و ... )

 

2/5/د عدم رعايت موازين محرز شرعی در ارتباط با نامحرم

 

3/5/د ايجاد مزاحمت

6

6/د داشتن رابطه نامشروع

7

7/د تشکيل يا شرکت در جلسات نامشروع

 

1/7/د شرکت در جلسه نامشروع

 

2/7/د تشکيل يا همکاری در تشکيل جلسه نامشروع

8

8/د انجام عمل منافی عفت ( زناء ، لواط يا ساحقه )

تاریخ بروز رسانی ( 18 شهریور 1391 ساعت 12:36 )
 

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

امکانات سایت