خدمات امور فرهنگی

در این بخش با امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه آشنا خواهید شد

فعالیتهایی که شما می توانید به عنوان عضو جامعه دانشگاه انجام دهید را  به طور خلاصه معرفی می کنیم

به یاد داشته باشید که تمام فعالیتهایی که در دانشگاه انجام می شوند ضابطه مند بوده و در قالب آیین نامه های مربوطه انجام می شوند. پس قبلا آیین نامه های مربوطه را مطالعه نمایید.

در صورتی که مایل به فعالیت در هر یک از این بخشها هستید به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایید.

 1. با عضویت در یک از کانونها، تشکلها و یا در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به فعالیت بپردازید.
 2. درخواست راه اندازی یک نشریه جدید با موضعات علمی، فرهنگی، اجتماعی، طنز و سیاسی بدهید و خودتان در دانشگاه یک نشریه داشته باشید و یا سایر نشریات را نقد کنید.
 3. در طول دوران تحصیلی خود می توانید با ثبت نام، یک بار در طول دوران تحصیل خود به حج عمره مفرده مشرف شوید.
 4. متناسب با مهارتهایی که قبلا کسب کرده اید و یا می خواهید کسب کنید یک کانون یا تشکل تاسیس کنید.
 5. به کلاسهایی مانند زبان، خوشنویسی، نقاشی،طراحی و ... بروید. دانشگاه بخشی از هزینه های آن را پرداخت خواهد کرد.
 6. در فعالیتهای فرهنگی کانونها و تشکلها و یا دفتر نهاد مسئولیت بپذیرید و یا مسئول یکی از بخشهای فرهنگی باشید
 7. به عنوان نماینده دانشجویان در شوراهای مختلف رسمی دانشگاه فعالیت نمایید
 8. به عنوان موافق و یا مخالف در کرسی های آزاد اندیشی که در دانشگاه برگزار می شود به ارایه نظرات خود بپردازید
 9. در جلسات مشورتی تصمیم گیریهای فرهنگی دانشگاه شرکت کنید در آینده خود و دانشگاه سهیم باشید
 10.  به عنوان یک پژوهشگر در حوزه های فرهنگی پژوهش کنید و نتایج آن را منتشر کنید
 11.  در کانون قرآن و عترت دانشگاه فعالیت کنید
 12.  در فعالیتهای مذهبی و دینی دانشگاه فعالیت کنید
 13.  در جشنواره­های مختلف هنری ادبی و قرآنی و دینی کشوری شرکت کنید و در سطح ملی فعالیت کنید
 14.  به عنوان نماینده دانشجویان یک منطقه در جلسات وزارتی شرکت کنید
 15.  عضو شورای فرهنگی خوابگاهها باشید و یا در خوابگاه در فعالیتهای فرهنگی شرکت کنید
 16.  نماینده فرهنگی دانشگاه در بین هم کلاس های خود باشید
 17.  در حوزه های سیاسی و اجتماعی فعالیت کنید
 18.  در مسابقات فرهنگی و تفریحی شرکت کنید
 19.  در اردوهای دانشجویی شرکت کنید و یا به عنوان عضوی از کانون گردشگری در برگزاری اردوها کمک کنید
 20.  

 

 

معرفی کانونهای فرهنگی دانشگاه

از اسم این کانونها کاملا مشخص است که در چه حیطه هایی فعالیت می کنند

 1. کانون ادبی آوا
 2. کانون هنرهای تجسمی
 3. کانون فیلم و عکس
 4. کانون گردشگری
 5. کانون قرآن و عترت

 

 1. هیات مذهبی یا لثارات