• ۲۰:۲۶ - دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷

قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (اطلاعیه شماره۳ فرم های خوابگاه و وام های تحصیلی )

قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (اطلاعیه شماره۳ فرم های خوابگاه و وام های تحصیلی )

بنا به اعلام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، به اطلاع پذیرفته شدگان محترم می رساند مدارک درخواستی ذیل مربوط به واحد امور دانشجویی بوده و از مدارک درخواستی واحد آموزشی مجزا می باشد.
قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود(اطلاعیه شماره۲ )

قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود(اطلاعیه شماره۲ )

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، به اطلاع پذیرفته شدگان محترم می رساند که قبل از ثبت نام حضوری در دانشگاه می بایست ثبت نام اینترنتی خود تکمیل نموده و کد رهگیری در یافت کرده باشند. حضور دردانشگاه براساس جدول ذیل و صرفا به منظور تایید مدارک ارسالی که از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی انجام شده ضروریست .بنابراین بدون ثبت نام اینترنتی امکان ثبت نام حضوری وجود نخواهد داشت.
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ( اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام)

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ( اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام)

"قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود" ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، به اطلاع پذیرفته شدگان محترم می رساند که قبل از ثبت نام حضوری در دانشگاه می بایست ثبت نام اینترنتی خود تکمیل نموده و کد رهگیری در یافت کرده باشند. حضور دردانشگاه براساس جدول ذیل و صرفا به منظور تایید مدارک ارسالی که از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی انجام شده ضروریست .بنابراین بدون ثبت نام اینترنتی امکان ثبت نام حضوری وجود نخواهد داشت.
یکی از استراتژی های مهم و پایه ای اداره ورزش های همگانی اهمیت دادن به ورزش به عنوان عامل پیشگیری است

یکی از استراتژی های مهم و پایه ای اداره ورزش های همگانی اهمیت دادن به ورزش به عنوان عامل پیشگیری است

محمد کوشکی رئیس انجمن والیبال و رئیس اداره ورزش همگانی وزارت بهداشت یکی از استراتژی های مهم و پایه ای اداره ورزش های همگانی اهمیت دادن به ورزش به عنوان عامل پیشگیری است
امیدواریم این مسابقات زمینه ای را برای برگزاری فعالیت های بزرگ تر، از جمله المپیاد های ورزشی دانشجویی ،فراهم کند

امیدواریم این مسابقات زمینه ای را برای برگزاری فعالیت های بزرگ تر، از جمله المپیاد های ورزشی دانشجویی ،فراهم کند

امیدواریم این مسابقات زمینه ای را برای برگزاری فعالیت های بزرگ تر، از جمله المپیاد های ورزشی دانشجویی ،فراهم کند