• ۱۲:۲۰ - یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

همایش آینده رشته های علوم پزشکی و موانع پیش رو

همایش آینده رشته های علوم پزشکی و موانع پیش رو

انجمن علمی دانشکده پزشکی (ایمسا)همزمان با مدرسه تابستانی همایش آینده رشته های علوم پزشکی و موانع پیش رو را برگزار کرد