صفحه نخست arrow مقاطع تحصیلات تکمیلی arrow دكتري تخصصي arrow عناوين پايان نامه هاي دكتري بهداشت باروري

منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

لینک Rss مطالب

عناوين پايان نامه دكتري بهداشت باروري چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط Fariba Soltani   
10 خرداد 1395 ساعت 00:00

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

عنوان پايان نامه دوره 1 و 2 و3

تاريخ ثبت عنوان

تاريخ دفاع

استادان راهنما و مشاور

1

كتايون وكيليان

"تهيه و بومي سازي ابزار سنجش بهداشت باروري جوانان و اجراي آن در دانشجويان دانشگاه هاي شهر شاهرود 1389 "

25/9/1388

13/4/1392

دكتر كرامت(استاد راهنما)

دكتر موسوي (استاد راهنما)

دكتر چمن (استاد مشاور)

2

سپيده حاجيان

"طراحي مدل جامع کاهش متناسب زايمان سزارين و اجرا و ارزشيابي آن در شهر شاهرود "

25/9/1388

16/6/1391

دكتر شريعتي(استاد راهنما)

دكتر ميرزايي( استاد راهنما)

دكتر يونسيان(استاد مشاور)

دكتر عجمي (استاد مشاور)

3

فروغ السادات مرتضوي

"بررسي ارتباط وضعيت روانشناختي و کيفيت زندگي زنان بر آغاز و تداوم شيردهي و ارزيابي ابزار پيشگويي آن در شهر شاهرود"

3/11/1389

13/4/1392

دكتر چمن (استاد راهنما)

دكتر موسوي (استاد راهنما)

 دكتر عجمي (استاد مشاور)

4

زهرا متقي

"مطالعه وضعيت سقط غير ايمن در ايران- تلفيقي از روشهاي كمي و كيفي (Mixed method)"

3/11/1389

14/6/1392

دكتر شريعتي(استاد راهنما)

دكتر كرامت ( استاد راهنما)

دكتر يونسيان(استاد مشاور)

5

مريم دامغانيان

"بررسي نابرابري اقتصادي-اجتماعي در مرگ و مير کودکان زير يك سال و عوامل مرتبط با آن در شهرستان شاهرود و طراحي مداخله "

19/3/1390

16/5/1393

دكتر شريعتي(استاد راهنما)

دكتر ميرزايي( استاد راهنما)

دكتر يونسيان(استاد مشاور)

دكتر محمد حسن اماميان

( استاد مشاور)

6

سيده زهرا معصومي قاضي نوري همداني

"طراحي، اجرا و ارزيابي برنامه ارتقاي كيفيت زندگي زوجين نابارور"

30/4/1390

5/4/1393

دكتر سيد عباس موسوي

(استاد راهنما)

دكتر افسانه كرامت

(استاد راهنما)

دكتر فاطمه شبيري

(استاد مشاور)

دكتر جلال پورالعجل

(استاد مشاور)

دكتر محمد مهدي هزاوه‌أي(استاد مشاور)

7

راحله بابازاده

"ارائه يك برنامه قابل ادغام در نظام سلامت ايران و اجراي آزمايشي آن در شهر شاهرود"

30/4/1390

15/8/1393

دكتر موسوي(استاد راهنما)

دكتر ميرزايي (استاد راهنما)

دكتر شريعتي (استاد مشاور)

فهرست عناوين مصوب پايان نامه دانشجويان دكتري بهداشت باروري در مرحله پژوهشي و  اساتيد راهنما و مشاور


رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

عنوان پايان نامه دوره  4

تاريخ ثبت عنوان

تاريخ دفاع

استادان راهنما و مشاور

8

فروزان الفتي

" ارائه الگوی زایمان ایمن بر اساس حاکمیت بالینی"

24/04/1391

07/11/1394

دكتر كرامت(استاد راهنما)

دكتر سعيد آصف زاده

(استاد راهنما)

دكتر نسرين چنگيزي

(استاد مشاور)

دكتر يونسيان(استاد مشاور)

9

رقيه خرقاني

" بومی سازی نظام مراقبت ارزیابی خطرات بارداری و ارائه الگو بر اساس آن "

24/04/1391

27/6/1393

دكتر شريعتي(استاد راهنما)

دكتر يونسيان ( استاد راهنما)

دكتر كرامت (استاد مشاور)

دكتر عليرضا مغيثي(استاد مشاور)

10

معصومه مهاجر رهبري

"بررسی کیفیت، اثر بخشی آموزش های پس از ازدواج"

6/07/1391

6/3/1395

دكتر شريعتي(استاد راهنما)

دكتر كرامت ( استاد راهنما)

دكتر يونسيان(استاد مشاور)

 


 

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

عنوان پايان نامه دانشجويان دوره 5

تاريخ ثبت عنوان

تاريخ دفاع

استادان راهنما و مشاور

11

بي بي هاجر زحمتكش

 

:" ارائه یک مدل پیشگیری و مراقبت از سرطان پستان در ایران"

17/11/92

 

 دكتر چمن (استاد راهنما)

دكتر كرامت(استاد مشاور)

دکتر نسرین سادات علوی (استاد مشاور)

12

الهام ابراهيمي

 

"طراحی مدل خدمتی  سلامت باروری زنان ناقل هپاتیت B "

17/11/92

 

دكتر كرامت(استاد راهنما)

دكتر يونسيان( استاد راهنما)

دكتر  علي منتظري(استاد مشاور)

دكتر سيد مويد علويان (استاد مشاور)

دكتر مهراندخت عابديني(استاد مشاور)

13

منصوره جمشيدي منش

 

" توسعه و اثر بخشی رویکرد مهارت سازی بر رفتارهای پر خطر جنسی زنانِ با اختلالات مصرف مواد ؛ یک مطالعه ترکیبی  "

 

18/12/92

 

دكتر موسوي (استاد راهنما)

دكتر عفت السادات مرقاتي خويي

(استاد راهنما)

 دكتر كرامت(استاد مشاور)

دكتر اماميان (استاد مشاور)

14

سيده سعيده موسوي

"طراحي و اجراي آزمايشي سيستم حمايت از والدين نوزادان نارس "

 

17/11/92

 

دكتركرامت(استاد راهنما)

دكتر چمن ( استاد راهنما)

دكتر پريسا محققي(استاد مشاور)

دكتر موسوي(استاد مشاور)

15

زهرا سوكي

"طراحي تبیین نقش مادر در سلامت باروری دختران نوجوان و ارائه راهکارهای ارتقای آن"

17/11/92

 

دكتر كرامت(استاد راهنما)

دكتر شريعتي( استاد راهنما)

دكتر چمن(استاد مشاور)

دكتر محمد عفت پناه( استاد مشاور)


 

 

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

عنوان پايان نامه دانشجويان دوره 6

تاريخ ثبت عنوان

تاريخ دفاع

استادان راهنما و مشاور

16

میترا کولیوند

" طراحي،‌اجراي آزمايشي وبررسي اثر بخشي يك بسته آموزش خود مراقبتي براي زنان باردار ديابتي"

21/12/1393

 

دكتركرامت(استاد راهنما)

دكتر محمد حسن امامیان

( استاد راهنما)

دکتر شریعتی.(استاد مشاور)

دكتر مهر علي رحيمي

(استاد مشاور)

17

|ژیلا گنجی

" بررسی و تبیین راهکارهای ارتقاء تربيت و آموزش جنسی کودکان ویژه والدین: مطالعه تلفیقی "

21/12/1393

 

دكتر عفت السادات مرقاتی خویی

(استاد راهنما)

دكتر محمد حسن امامیان

( استاد راهنما)

دكتر کرامت(استاد مشاور)

دكتر راضيه معصومي

 ( استاد مشاور)

18

زهرا کریمیان

طراحي و ارزشيابي ماجول هاي بومي و ارتقاء عملكرد تخصصي ماماها در ارزيابي ومشاوره سلامت جنسي

21/12/1393

 

دكتر عفت السادات مرقاتی خویی

(استاد راهنما)

دکتر شاهرخ آقایان خویی

(استاد راهنما)

دكتر سيد علي آذين

(استاد مشاور)

19

 

 

 

 

 

20

 فريده محسن زاده

 

12/9/1394

 

استاد راهنما- دكتر معصومه سليمي- دكتر متقي  

مشاور. دكتر كرامت- دكتر رضا علي محمد پور

21

منيره السادان حسيني

 

12/9/1394

 

استاد راهنما- دكتر كلاهدوزان- دكتر متقي  

مشاور. دكتر كرامت

22

مريم حسني

 

12/9/1394

 

استاد راهنما-دكتر كرامت- دكتر فرجامفر    

 مشاور- دكتر راضيه معصومي

 

 

 

تاریخ بروز رسانی ( 10 خرداد 1395 ساعت 13:21 )