صفحه نخست arrow مقاطع تحصیلات تکمیلی arrow مقطع کارشناسی ارشد arrow عناوين پايان نامه كارشناسي ارشد

منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

لینک Rss مطالب

عناوين پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط Fariba Soltani   
10 خرداد 1395 ساعت 00:00

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

عنوان پايان نامه

استادان راهنما و مشاور

1

معصومه رسولي

" تاثیر مصاحبه انگیزشی بر شرکت در کلاس های آمادگی زایمان در زنان باردار نخست زا"  

با رهنمايي آقاي دكتر سيد عباس موسوي- خانم گيتي آتش  سخن

 مشاوره آقاي خسروي و دكتر كرامت

2

فاطمه عليجاني

" تاثير مشاوره  غني سازي روابط زوجين بر صميميت و رضايت زناشيويي در زوجين نازاي داراي خشونت خانگي" 

با راهنمايي آقاي دكتر شاهرخ آقايان- خانم پور حيدري و

با مشاوره خانم دكتركرامت و خانم دكتر معصومي

3

فريده قاسمي

" تعیین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر خودکارآمدی زنان باردار در انتخاب زایمان طبیعی "

با راهنمايي خانم بلبل حقيقي وآقاي خسروي  و مشاوره خانم دكتر متقي-آقاي دكتر حسيني

4

اكرم اصلاني

"بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد راه حل محور بر مديريت استرس های دوران بارداری"

با راهنمايي خانم پورحيدري و خانم دكتر فرجامفر و مشاوره آقاي خسروي

5

زهره مصيبي

" بررسی اثر بخشی مشاوره بر اساس مدل  PLISSITبر رضايت  و عملكرد جنسي  و رضایت زناشویی در زنان یائسه همسردار "

با راهنمايي خانم پور حيدري و آقاي خسروي

6

شكيبا فاتحي

" بررسی اثر مشاوره روانی - جنسی بر کیفیت زندگی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان"

با راهنمايي آقاي دكتر ميررضايي و خانم آتش سخن و مشاوره خانم دكتر راضيه معصومي و خانم حميد زاده

7

افسانه فرهادي

" مقایسه اثربخشی مشاوره شیردهی زوج محور و مادر محور بر میزان خودکارآمدی و موفقيت شير دهي در زنان نخست باردار شهرستان شاهرود در سال 1394 "

با راهنمايي خانم بلبل حقيقي و خانم دكترمتقي و مشاوره آقاي خسروي و خانم گرزين

8

صديقه عبداله پور

" بررسی مقایسه ای اثر بخشی بازگویی روانشناختی با مشاوره رفتاری شناختی ، بر استرس پس از تروما، در زایمانهای تروماتیک،یک کارآزمایی بالینی"

با راهنمايي آقاي دكتر موسوي و خانم دكترمتقي و مشاوره آقاي خسروي و خانم دكتر كرامت

9

سميه رمضاني

" مقايسه اثر بخشي دو مدل مشاوه اي شناختي- رفتاري و راه حل مدار بر اندوه و افسردگي پس از زايمان"

راهنمايي آقاي دكتر موسوي و خانم دكترمتقي و مشاوره آقاي خسروي و خانم حميدزاده

10

مهديه عشقي

" مقایسه اثر بخشي مشاوره  مامايي با رويكرد شناختی رفتاری و مشاوره بر اساس EX PLISSIT بر عملکرد رضايت جنسی زنان در دوران شیردهی  "

با راهنمايي خانم پور حيدري- آقاي دكتر آذين و مشاوره خانم دكتر فرجامفر- آقاي محسن دهقاني

 


 

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

عنوان پايان نامه

استادان راهنما و مشاور

11

فاطمه يعقوبي

" بررسي اثر بخشي روش حساسيت زدايي منظم بر ميزان اضطراب زايمان طبيعي "

با راهنمايي خانم بلبل حقيقي- آقاي دكتر آقايان  و مشاوره خانم دكتركرامت- آقاي دكتر گلي

12

سهيلا ميرزابيگي

تعيين اثر بخشي مشاوره در مامايي با رويكرد وجودي بر سوگ پره ناتال

با راهنماي خانم آتش سخن  و  مشاوره خانم دكتركرامت- آقاي دكتر گلي

13

زهره قاسمي نسب

" بررسی اثر بخشی مشاوره مامایی با رویکرد شناختی رفتاری بر دلبستگی مادر- جنین درزنان باردار با حاملگی ناخواسته"

 

با راهنمايي آقاي دكتر نظري و خانم دكترمتقي و مشاوره آقاي خسروي و خانم دكتر كرامت

14

معصومه شريف زاده

بررسي اثر بخشي مشاوره مامایی با رویکرد راه حل محور بر ترجیح زايمان طبيعي مبتني بر مدل EPPM"  (فرايند توسعه يافته موازي)      

با راهنمايي خانم بلبل حقيقي و خانم دكترمتقي

و مشاوره خانم دكتركرامت- آقاي دكتر گلي

15

فاطمه  برانلوگل محمدي

" اثربخشی برنامه غنی سازی رابطه جنسی بر رضایت جنسی در زنان باردار "

ااساتيد راهنما: دکتر زهرا متقی/ دکتر علی محمد نظری

استاد مشاور: دکتر افسانه کرامت

 

 

 

تاریخ بروز رسانی ( 10 خرداد 1395 ساعت 13:22 )