منوی اصلی

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

حاضرین در سایت

حاضرین در سایت : 12 نفر مهمان

آمار

عضو: 37
مطلب: 850
سایت: 3
بازدیدکنندگان: 3884670

لینک Rss مطالب

 
نتايج اوليه آزمون استخدامي بهورزي چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط روابط عمومي   
15 فروردين 1390 ساعت 14:52
نتايج اوليه آزمون استخدامي بهورزي مورخ 1389/12/6 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود به ميزان 3 برابر ظرفيت جهت انجام مصاحبه

                                                                                                                                                             
 رديف 1 آگهي( بهورز زن ) محل جغرافيايي : علي آباد، بيارجمند، قاسم آباد خانلر، زمان آباد، مغان، فرومد، قلعه نو خرقان، كلاته اسد هر كدام يك نفر
رديف شماره داوطلبي نام خانوادگي نام نام پدر شماره شناسنامه مدرك تحصيلي رشته تحصيلي رشته شغلي محل جغرافيايي خدمت اولويت
1 40 اشرفي وجيهه خليل 4580148908 ديپلم علوم انساني بهورز علي آباد 1
2 1 احمدي زهرا محمدعلي 4580079876 كارداني بهداشت خانواده بهورز  بيارجمند 1
3 9 بخشي بهاره يوسف 6420006260 ديپلم علوم تجربي بهورز  بيارجمند 2 ( ذخيره 1 )
4 7 باقري مهري حسين 6420000068 ديپلم انساني بهورز  بيارجمند 3 ( ذخيره 2 )
5 8 اسدي نسرين ابراهيم 4580084837 ديپلم علوم تجربي بهورز  بيارجمند
6 13 عابديني صديقه عباسعلي 36 ديپلم تجربي بهورز قاسم اباد خانلر 1
7 14 شعباني مينا حسينعلي 4580125711 ديپلم علوم انساني بهورز قاسم اباد خانلر 2 ( ذخيره 1 )
8 12 نورمحمديان فاطمه شعبانعلي 4580051351 ديپلم كارودانش بهورز قاسم اباد خانلر 3 ( ذخيره 2 )
9 16 جوادي فهيمه علي محمد 6420000386 ديپلم تجربي بهورز زمان آباد 1
10 15 حسيني كيا مهسا سيدرضا 6420000734 ديپلم حقوق بهورز زمان آباد 2 ( ذخيره 1 )
11 18 كاظمي فريده عبدا... 4580140982 ديپلم علوم انساني بهورز  مغان 1
12 17 محمدمغاني مريم عباسعلي 4580053133 ديپلم علوم انساني بهورز  مغان 2 ( ذخيره 1 )
13 23 ميرابي زهره علي 86 ديپلم علوم انساني بهورز  فرومد 1
14 28 مالدار سعيده حسين 5200028639 ديپلم علوم انساني بهورز  فرومد 2 ( ذخيره 1 )
15 26 مالدار زهرا رضا 5200008727 ديپلم علوم انساني بهورز  فرومد 3 ( ذخيره 2 )
16 2 موحد غزال داود 2020083817 كارداني بهداشت خانواده بهورز قلعه نو خرقان 1
17 34 ابراهيمي فاطمه حسن 4580031350 ديپلم تجربي بهورز قلعه نو خرقان 2 ( ذخيره 1 )
18 33 منتظري زهرا مجيد 1922 ديپلم علوم انساني بهورز قلعه نو خرقان 3 ( ذخيره 2 )
19 37 عرب اسدي افسانه عليرضا 5200029481 ديپلم علوم انساني بهورز  كلاته اسد 1
20 38 عرب اسدي زهرا عليرضا 5200024307 ديپلم تجربي بهورز  كلاته اسد 2 ( ذخيره 1 )
21 36 عرب اسدي معصومه غلامحسين 5200006651 ديپلم رياضي فيزيك بهورز  كلاته اسد 3 ( ذخيره 2 )
علي آباد، زمان آباد و مغان شركت كننده ديگري نداشت
 رديف 2 آگهي( بهورز مرد ) محل جغرافيايي : قاسم آباد خانلر، طرود، محمد آباد، قدس،  عباس آباد هر كدام يك نفر
رديف شماره داوطلبي نام خانوادگي نام نام پدر شماره شناسنامه مدرك تحصيلي رشته تحصيلي رشته شغلي محل جغرافيايي خدمت اولويت
22 41 عابديني ميثم ابراهيم 4580058054 ديپلم رياضي و فيزيك بهورز قاسم اباد خانلر 1
23 50 موسوي محمدعلي حسين 4580009916 ديپلم علوم انساني بهورز طرود 1
24 48 موسوي سيدحسن سيدرضا 4580166086 ديپلم علوم انساني بهورز طرود 2 ( ذخيره 1 و2)
25 53 احمدي محمدحسن عباس 272 ديپلم علوم انساني بهورز طرود
26 59 بياري حميد مجتبي 74 ديپلم تجربي بهورز محمدآباد 1
27 60 بياري بهروز جبار 615 ديپلم حسابداري مالي  بهورز محمدآباد 2 ( ذخيره 1 )
28 63 صادقي امين محمد ابراهيم 47 ديپلم تجربي بهورز محمدآباد 3 ( ذخيره 2 )
29 66 قاسمي محمد علي اكبر 41 ديپلم طرحي ومعماري بهورز قدس 1
30 67 ياقارلي مجيد براتعلي 5200007097 ديپلم نفشه كشي معماري بهورز عباس آباد 1
31 68 جعفري هادي حسن 2 ديپلم برق ساختمان  بهورز عباس آباد 2 ( ذخيره 1 )
قاسم آباد خانلر، قدس و عباس آباد شركت كننده ديگري نداشت
تاریخ بروز رسانی ( 30 تیر 1395 ساعت 11:41 )
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement