مدیر حوزه ریاست

 

الف - مشخصات فردی:

نام: محمدرضا 

نام­ خانوادگی: منتظریون

متولد: ۱۳۵۰

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات MIT

محل کار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

مسئولیت فعلی: مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

ب - اهم سوابق خدمات دولتی:

ردیف

مشاغل مورد تصدی

محل اشتغال

از تاریخ

تا تاریخ

۱

مسئول اداره طرح و برنامه ریزی و بودجه

سازمان جهادکشاورزی

۱۳۷۳

۱۳۸۴

۲

رئیس کمیته فنی

//

۱۳۸۱

۱۳۸۴

۳

معاون اداری مالی و پشتیبانی

اداره کل تعاون استان گلستان

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۴

رئیساداره طرح و برنامه و بودجه

اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

۱۳۹۰

۱۳۹۰

۵

معاون اداری و مالی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

۱۳۹۰

۱۳۹۳

۶

مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۱۳۹۳

ادامه دارد

ج -سایر سوابق کاری:

·          شروع همکاری در جهاد سازندگی منطقه گنبد در سال ۱۳۷۳

·          عضو ستاد تدوین سند برنامه ایران ۱۴۰۰

  • عضو گروههای برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های پنجساله دوم ، سوم ، چهارم و پنجم توسعه کشور در بخش مربوطه.
  • عضویت در کمیته فنی جهاد کشاورزی به عنوان رئیس کمیته فنی
  • عضویت در گروه کارشناسی اعزامی ایران به کشور چین در سال ۸۲ در راستای اجرای طرحهای مشترک.

·          عضو سازمان بسیج مهندسین استان گلستان

·          عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان.

·          گذراندن دوره آموزشی تخصصی ویژه مدیران ارشد استان گلستان در سال ۹۱

د - موفقیت ها:

·          کسب عنوان اول کشوری اداره کل تعاون استان گلستان در مدت تصدی پست اداری مالی و پشتیبانی در سال ۸۹(در سال قبل از آن رتبه استان ۲۴بوده است).

·          کسب رتبه اول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره شهید رجایی در بین ۸۰ دستگاه اجرایی استان گلستان در سال ۹۰

·          کسب رتبه اول عملکرد در بین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور در سال۹۰

·          کسب رتبه اول در بین ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور در سال ۹۱

·          اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در سطح ادارات کل تعاون و فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه شهرستانی.

·          کسب گواهینامه ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۸جهت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای ۹۰ تا ۹۲

·          ارائه ۵ مقاله و ثبت در ژورنالهای ISI و ISC

ه - تقدیرنامه ها:

·          دریافت تقدیرنامه ها و تشویق نامه های متعدد از استانداران ، معاونین استاندار ، روسای سازمان جهاد کشاورزی و مدیران کل درطول دوره خدمت

·          دریافت تقدیرنامه مدیر نمونه از اداره کل تعاون استان گلستان

·          دریافت تقدیرنامه مدیر نمونه استانی از استانداری گلستان

·          دریافت تقدیرنامه مدیر نمونه کشوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی