اطلاعیه ها

آگهی تجدید مناقصه عمومی کلیه امور خدمات عمومی در مراکز آموزشی،پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) و بهار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر داردنسبت به واگذاری کلیه امور خدمات عمومی شامل(امورخدمتگزاری،باربری،بیماربری و نظافت وامور مربوط به سلف سرویس وآشپزخانه و سایر امور خدماتی مشابه ) در مراکز آموزشی،پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) و بهار به متراژ ۳۸۸۸۰مترمربع و سالن ورزشی دانشگاه به متراژ۲۴۰۰مترمربع وامور نگهداری فضای سبز سایت وخوابگاه دانشجویی وزمین چمن دانشگاه به متراژ ۵۰۰۰۰مترمربع به صورت حجمی به بخش غیر دولتی ،از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی)در زمینه موضوع مناقصه به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

قابل توجه دانشجویان محترم درخصوص برنامه شروع مجدد کلاس ها

بدینوسیله به اطلاع می رساند: زمان شروع مجدد کلاس ها دانشگاه از تاریخ ۹۹/۳/۱۷ خواهد بود. به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محیط دانشگاه ها به خصوص محیط خوابگاه ها، جدول زمانی حضور دانشجویان در دانشگاه تعیین گردیده است

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

فراخوان ثبت نام دانشجویان پزشکی و پرستاری و مامایی جهت انتخاب واحد درس ;آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل

با توجه به ارائه دو واحد درسی (آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل) توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی (رشته های پزشکی و پرستاری و مامایی به صورت اجباری و سایر رشته ها به صورت اختیاری) , دانشجویان می بایست اقدامات زیر را انجام دهند:

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام خدمات اورژانس پیش بیمارستانی تعداد هشت پایگاه اورژانس ۱۱۵ به بخش غیر دولتی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر داردنسبت به واگذاری انجام خدمات اورژانس پیش بیمارستانی تعداد هشت پایگاه اورژانس ۱۱۵ شامل پایگاه های مناطق (۱-کالپوش (سوداغلن) ۲- بسطام ۳- پشت بسطام ۴ - ری آباد ۵- خوش ییلاق ۶- تاش- مجن ۷-طرود ۸- کلاته خیج ) به بخش غیر دولتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی)در زمینه موضوع مناقصه به مدت یک سال اقدام نماید

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی واگذاری کلیه امور خدمات عمومی در مراکز آموزشی ، پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) و بهار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر داردنسبت به واگذاری کلیه امور خدمات عمومی شامل (امور خدمتگزاری ، بیماربری و نظافت وامور مربوط به سلف سرویس وآشپزخانه وسایر امور خدماتی مشابه در مراکز آموزشی ، پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) و بهاربه متراژ ۴۳۲۰۰ متر مربع و سالن ورزشی دانشگاه به متراژ ۲۴۰۰ متر مربع و نگهداری فضای سبزسایت مرکزی و خوابگاه دانشجویی و زمین چمن دانشگاه به متراژ ۵۰۰۰۰ متر مربع ،به صورت حجمی به بخش غیر دولتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی)در زمینه موضوع مناقصه به مدت یک سال اقدام نماید

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

ثبت نام دانشجویان در سامانه خود اظهاری وزارت بهداشت به آدرس salamat.gov.ir

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورت بازگشایی دانشگاه ها، دانشجویان برای داشتن شرایط حضور در دانشگاه نیاز به ارائه گواهی سلامت می باشند، بنابراین لازم است کلیه دانشجویان در سامانه خود اظهاری وزارت بهداشت به آدرس salamat.gov.ir ثبت نام نموده و گواهی سلامت خود را از مرکز خدمات جامع سلامت نیز دریافت نمایند.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه جدید دروس گروه معارف جهت دانشجویان ترم جاری

قابل توجه دانشجویان گرامی: کلیه دروس گروه معارف اسلامی توسط اساتید گروه معارف اسلامی دانشگاه از طریق سامانه نوید ارایه می گردد، لذا خواهشمند است دانشجویان جهت شرکت فعال در کلاسها به سامانه نوید مراجعه نمایید

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه پذیرفته شدگان نتایج نهایی آزمون بهورزی مورخه ۹۸/۹/۱۵

بنا به اعلام معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه درخصوص نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون بهورزی ( موضوع فراخوان ۹۷/۷/۲۱) به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان نهایی می رساند :

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بهار و فاطمیه(س) به بخش غیر دولتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امور نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بهار و فاطمیه(س) به بخش غیر دولتی (به صورت خرید خدمات) را از محل اعتبارات هزینه ای و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار صلاحیت دار و واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب