به گزارش روابط عمومی

آگهی مناقصه عمومی

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۲ کد : ۱۰۵۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۷۷
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی بیمارستان بهار(فاطمیه)از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران صلاحیت دار و واجد شرایط اقدام نماید. بدین منظور از کلیه شرکت هایی که دارای مجوز رسمی و قانونی از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا و دارای تایید صلاحیت معتبر از سازمان کار و امور اجتماعی و نیز دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه می باشند

لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 97/3/27  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97۹/4/2 به  واحد امور قراردادها به نشانی:شاهرود– شهرک البر- بلوار آیت ا... بهجت-ساختمان البرز-معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مراجعه نمایند.

کلید واژه ها: واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکیبیمارستان بهار(فاطمیهآگهی مناقصه عمومی


( ۱۲۱ )

نظر شما :