منوی اصلی

 
 
 
 
 

ورود به سایت


دریافت رمز عبور

لینک Rss مطالب

تقويم دانشگاهي و انتخاب واحد دانشجویان چاپ ایمیل
نگارش یافته توسط Administrator   
27 مرداد 1389 ساعت 11:31

 

قابل توجه کليه دانشجويان محترم شاغل به تحصيل

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 1395-1394

 


نوع انتخاب واحد

تاریخ شروع

انتخاب واحد

تاریخ پایان

انتخاب واحد

تفکیک دانشکده

انتخاب واحد تحت وب

14/6/1394

20/6/1394

کلیه دانشکده ها

انتخاب واحد حضوری

14/6/1394

15/6/1394

دانشکده بهداشت

16/6/1394

17/6/1394

دانشکده پرستاری و مامایی

17/6/1394

18/6/1394

دانشکده پزشکی


تاريخ شروع كلاسها

تاريخ پايان كلاسها

تاريخ حذف و اضافه

تاريخ شروع

حذف اضطراري

تاريخ پايان حذف اضطراري

تاريخ شروع امتحانات

تاريخ پايان

امتحانات

 21/6/1394

 

 18/10/1394

 

4/7/1394 تا 5/7/1394

دانشکده بهداشت

روز بعد از حذف اضافه

10/9/1394

19/10/1394

بمدت دو هفته پس از شروع امتحانات

1/11/1394

6/ 7/1394 تا 7/7/1394

دانشکده پرستاری و مامایی

7/7/1394 تا 8/ 7/1394

دانشکده پزشكي


نكات قابل توجه:

* انتخاب واحد دانشجویان ترم یک از سوی دانشگاه صورت می گیرد لذا در زمان شروع کلاسها، با توجه به تاریخ مندرج در بردآموزشی دانشکده می بایست جهت امضا برگه های پرینت شده از سوی دانشکده، به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. جهت اطلاع از زمانبندی کلاسها، می توانند به وب سایت دانشکده مراجعه و آیتم "برنامه هفتگی" و "دروس ارائه شده" موجود در "تابلو اعلانات" را مشاهده نمایند. انتخاب واحد فقط در همان روزهاي تعيين شده انجام مي شود و زمان انتخاب واحد قابل تمديد نمي باشد.شايان ذكر است جهت انجام انتخاب واحد برای بهبود کارایی از مرورگرهای درج شده در صفحه ورود به سما وب استفاده نماييد

* انتخاب واحد دانشجویان تحت وبانجام مي گردد. لذا بمنظور انجام انتخاب واحد با داشتن دقت کافی، می بایست لیست دروس ارائه شده در گروه خود را با شماره درس و گروه مربوطه از صفحه وب سایت دانشکده مورد نظر، آیتم " تابلو اعلانات" مشاهده و آنرا در فایل سما خود اضافه و انتخاب واحد نمایند.  انتخاب واحدهای آندسته از دانشجوياني که داراي مشکلات آموزشي مي باشند ویا خواستار اخذ دروس با سایر رشته ها می باشند، مي بايست فقط بصورت حضوري انجام پذیرد.

* دانشجو به هیچ عنوان مجاز به اخذ دروسی که تداخل دارند نمی باشد. برروز مشكلات آموزشي ناشي از عدم ثبت انتخاب واحد بعهده دانشجو مي باشد.

* دانشجویانی که درس یا دروسی را به سایر دانشگاهها میهمان می گردند می بایست آنرا در انتخاب واحد این دانشگاه، اخذ نمایند در غیر اینصورت انتخاب واحد ایشان لغو می گردد. ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان "ميهمان از ساير دانشگاهها"به اين دانشگاه بصورت حضوري و در تاریخ 8 شهریور الی 11شهریور ماه مي باشد.

* حذف و اضافه و حذف اضطراری دانشجويان ،فقط بصورت حضوريانجام مي پذيرد.

 

 

 

تاریخ بروز رسانی ( 07 شهریور 1394 ساعت 09:01 )
 
 
 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود